ODS i El Far

L’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar, el 25 de setembre de 2015, un conjunt d’objectius globals per a eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar alhora la prosperitat com a part de l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, i així poder crear una oportunitat per als països i les seves societats.

L’Agenda 2030 marca l’acció global per al desenvolupament fins a l’any 2030, que juntament amb la resta de les agendes globals (Acord de París, Nova Agenda Urbana, Agenda d’Acció d’Addis Abeba o Marco d’Acció de Sendai) pretenen configurar un full de ruta d’actuació connectada entre si per a aconseguir un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible.

Aquests objectius es coneixen com els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) o objectius mundials, i es representen mitjançant 17 objectius diferents. 

Els 17 objectius de desenvolupament sostenible són:

Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats.Aquest objectiu és una de les bases perquè es puguin complir la resta de ODS, ja que és necessari garantir i promoure la salut i el benestar. Mitjançant el programa: “Sans i contents” o “Creixent sans”, l’entitat promociona: hàbits i rutines saludables; oferim berenar sa i nutritiu, realitzem tallers, impulsem activitats de moviment i sensibilitzem a famílies i nens/as sobre la bona cura.

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la seva vida per a tots.L’educació permet la mobilitat socioeconòmica i és clau per a poder sortir de la pobresa. Per això es considera que l’educació de qualitat és la base per a aconseguir el desenvolupament sostenible. L’educació i l’alfabetització proporcionen a les persones una eina necessària per al futur.
El programa aprendre a aprendre acompanya a nens/as en la realització de les seves tasques escolars, potenciem competències digitals (famílies i nens), etc.

Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar a totes les dones i nenes.La igualtat de gènere és un dret humà fonamental, i un dels punts clau per a construir un món pacífic, pròsper i sostenible. En l’entitat s’incorpora la perspectiva de gènere en els programes d’intervenció. Es realitzen tallers, debats i xerrades amb els nens/as i adolescents sobre la igualtat de gènere. L’equip disposa del pla d’igualtat i conciliació.