Missió, Visió, Valors

Missió

El FAR és una associació, sense ànim de lucre, inspirada per la fe cristiana, en la seva tradició protestant. Centrem la nostra acció en les persones, en particular en les que es troben en situació de vulnerabilitat i treballem per la seva integració i inclusió social.

Visió

Estem compromesos amb la societat, creiem en la justícia social i considerem que hem de ser motor de canvi social per a millorar les condicions de vida de les persones en situació de risc.

Valors

La nostra acció s’estén a totes les persones sense cap tipus de distinció. Els nostres principis tenen essència cristiana i coincideixen amb els valors de la Declaració Universal de Drets Humans.

  • Vocació de servei a les persones.
  • Excel.lència en el treball que desenvolupem.
  • Transparència.
  • Desenvolupament integral de les persones.
  • Compromís social.
  • Tolerància.
  • Respecte.
  • Integritat.
  • Treball en equip.