Algunes dades del casal d’estiu del Moisès i Moijove!